Home Ľ Geslachtsziektes Ľ Hepatitis B Ľ Behandeling

Behandeling en Preventie Hepatitis B

De meeste gevallen van hepatitis B worden niet behandeld omdat de afweer van de patiënt erin slaagt de infectie spontaan te bestrijden. De meeste acute gevallen hebben geen behandeling nodig, tenzij de besmette patiënt immuniteitsproblemen heeft (bijvoorbeeld tgv AIDS) of in gevallen van fulminante hepatitis.

Bij chronische hepatitis kan men wel besluiten tot behandeling. De behandeling bestaat dan uit de toediening van antivirale middelen die de vermenigvuldiging van het virus remmen in combinatie met medicijnen die de immuniteitsreactie verhogen.

De reactie op behandeling is variabel en hangt af van de stam van het virus en van erfelijke kenmerken van de patiënt.

Preventie

Zoals voor alle ziektes geldt ook hier het adagio "voorkomen is beter dan genezen". Er bestaat een hepatitis B vaccin dat een goede bescherming biedt tegen infectie.

Veilig vrijen, het niet delen van naalden en een goede hygiëne kunnen ook veel leed voorkomen.


<< Symptomen